Zbirni center

V zbirnem centru lahko občani brezplačno oddate kosovne odpadke in druge odpadke:

  • papir
  • embalažo (plastenke in pločevinke, lesena embalaža)
  • steklo (votlo in ravno)
  • stiropor
  • kosovne odpadke
  • oblačila in tekstil
  • odpadno električno in elektronsko opremo
  • zeleni odrez, odpadni les
  • mešane gradbene odpadke (manjše količine)
  • avtomobilske gume
  • nevarne odpadke

Odpadke oddate skladno z navodili pooblaščenih delavcev. Oddajo gradbenega materiala in oddajo salonitnih plošč je potrebno plačati skladno s cenikom.

Vse občane, ki vozite odpadke v naš zbirni center naprošamo, da se držite uradnih ur in da ne puščate odpadkov na dvorišču. Opozarjamo vas tudi, da morajo biti odpadki, ki jih pripeljete v zbirni center, pravilno pripravljeni za oddajo:

  • embalaža od bal za seno - čista
  • salonitne plošče - zložene na paleti in ovite s folijo
  • avtomobilske pnevmatike ločene od platišč
  • z oken in vrat je potrebno odstraniti okovje in steklo
  • električna in elektronska oprema nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje)


DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA v Goriči vasi


zimski delovni čas od 1.11. do 31.3.

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 7.00 - 15.00, torek: 9.00 - 17.00, sobota: 8.00 - 13.00

letni delovni čas od 1.4. do 31.10.

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 7.00 - 15.00, torek: 11.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 13.00

odmor od 10.30 do 11.00 (vsak delovni dan)

 

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA v Malem Logu


zimski delovni čas od 1.11. do 31.3.

sreda: 15.00 - 17.00, sobota: 9.00 - 12.00

letni delovni čas od 1.4. do 31.10.

sreda: 15.00 - 18.00, sobota: 8.00 - 12.00

 

 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS