Obvestila

Obveščamo vas, da boste lahko na terenski akciji, ki bo v SOBOTO, 6.6.2020, oddali nevarne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo.

Preberi več

Obveščamo vas, da boste lahko na terenski akciji, ki bo v SOBOTO, 6.6.2020, oddali nevarne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo.

Preberi več

Obveščamo vas, da boste lahko na terenski akciji, ki bo v SOBOTO, 30.5.2020, oddali nevarne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo.

Preberi več

Vse uporabnike naprošamo, da zabojnike za preostanek odpadkov, zabojnike za mešano komunalno embalažo, zabojnike za biološke odpadke, postavite na prevzemno mesto pred predvidenim časom prevzema odpadkov in ne tik pred praznjenjem zabojnika.

V primeru, da obrnemo vrstni red pobiranja ali v primeru, da linijo razdelimo na dva kamiona, se čas praznjenja spremeni in posledično se dogaja, da zabojniki ostanejo neizpraznjeni, saj so bili na prevzemno mesto postavljeni prepozno.

Pozivamo vas, da zabojnike postavite na prevzemno mesto pred predvidenim dnevom odvoza odpadkov oziroma najkasneje do 6. ure na dan odvoza, tako da ne bo prihajalo do nesporazumov in nepotrebne slabe volje.

Hvala za razumevanje

Obveščamo vas, da je zbirni center Goriča vas začel obratovati po letnem delovnem čas, in sicer:

  • pon., sred., čet., pet.  od 7. do 15. ure
  • torek  od 11. do 19. ure
  • sobota od 8. do 13. ure

Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.

PRAVILNO ODLAGANJE OZ. RAVNANJE UPORABLJENIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih sredstev:
Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki, halje) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, ki je tesno oziroma neprodušno zaprta (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak). To vrečko naj se nato namesti v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo oziroma zalepimo. Dobro zaprto vrečo je potrebno ločeno hraniti 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za  embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike).
 
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.

Odvoz kosovnega odpada bomo izvajali po sistemu »na poziv« oziroma enako, kot smo ga v letu 2019. To pomeni, da lahko enkrat na leto naročite brezplačni odvoz  kosovnega odpada v skupni količini 3m3. Naročila sprejemamo na telefonskih številkah 01/835 90 80 in 01/836 11 38 oziroma na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Brezplačni odvoz kosovnega odpada velja izključno za gospodinjstva, ki redno plačujejo smetarino.

Naprošamo vas, da pri oddaji naročila odvoza kosovnega odpada podate podatke o naročniku in navedete dejansko količino in vrsto odpadkov. Najkasneje v roku štirinajst dni od prejetega naročila vas bomo poklicali in vam sporočili točen datum in približno uro odvoza vaših odpadkov. Na dogovorjeni dan boste pripravili odpadke za odvoz.

V primeru, da boste imeli odpadkov več kot 3m3, se bo razlika zaračunala po veljavnem ceniku.

 

Vse občane, ki vozite odpadke v naš Zbirni center naprošamo, da se držite uradnih ur Zbirnega centra in da ne puščate odpadkov na dvorišču. Opozarjamo vas tudi, da mora biti odpadek, ki ga pripeljete v Zbirni center pravilno pripravljen za oddajo (embalaža od bal za seno – čista, salonitne plošče – zložene na paleti in ovite s folijo, avtomobilske pnevmatike ločene od platišč, električna in elektronska oprema nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje)…)

Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občine Sodražica in Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – dne 29. 3. 2018 (Občina Loški Potok) in dne 18. 4. 2018 (Občina Sodražica) potrdila nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 4. 2018. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

Zaradi malomarnosti in nevestnosti nekaterih občanov pri ločevanju oziroma nepravilnem odlaganju odpadkov vas obveščamo, da umikamo zabojnike  pred vhodom komunalnega podjetja.

Vsakega kršitelja, ki bo dostavil odpadke pred vhod komunalnega podjetja izven delovnega časa, bomo prijavili pristojni inšpekciji, ki bo sprožila postopek in kršitelja kaznovala.

Z nepravilnim odlaganjem odpadkov nastane črno odlagališče, ki je zelo moteče za okolico, predvsem pa za občane, ki živijo v bližini. Ne nazadnje pa občani tako kažejo svojo kulturo obiskovalcem naših občin.

 

Ker želimo vse občanke in občane obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike, je za vas ZEOS d.o.o pripravili informativno zloženko »ULIČNI ZBIRALNIK«.  Zloženke boste prejeli 9.6.2017 kot nenaslovljeno pošto.

 Lokacije in več o uličnih zbiralnikih najdete tudi na njihovi povezavi:

 a href="http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html""http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

E-ciklirajmo skupaj!

 

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS