NAROČILO PREVZEMA POKOJNIKA:

Izvede se s telefonskim klicem na številki 041 665 191 ali 040 775 287 ter sočasno opozorite, če je imel pokojni kakršnekoli znake okužbe oziroma je umrl zaradi koronavirusa.

 

UREJANJE DOKUMENTACIJE IN NAROČANJE POGREBOV:

Izmenjava podatkov in informacij naj po večini še vedno  poteka preko telefona. Zdrav svojec bo lahko dokumente uredil skladno z navodili zaposlenega.

 

DELOVNI ČAS POGREBNE DEJAVNOSTI je vsak delovnik od 7h do 15h (po dogovoru z zaposlenim)

 

NAVODILA ZA VSE OBISKOVALCE POSLOVNE STAVBE KOMUNALE RIBNICA:

Vstop v poslovno stavbo je dovoljen samo zdravim osebam. Pri vstopu v stavbo si razkužite roke in uporabljajte zaščitno masko, ki jo prinesete s seboj. V upravni stavbi je nujno upoštevanje razdalje med posameznimi osebami minimalno 2m, v pisarne vstopate posamično.

 

IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI:

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/2020) je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. V kolikor naročnik/sklicatelj pogreba vodi seznam prisotnih ljudi, je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi. Seznam mora vsebovati sledeče podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kraj zbiranja (točen naslov zbiranja, kontaktno telefonsko številko ter informacijo o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), čas zbiranja (datum, čas začetka in konca zbiranja). Seznam je potrebno hraniti en mesec, v kolikor bi NIJZ poslal zahtevo za posredovanje seznama. 

 

Ob tem je potrebno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ za pre­prečevanja okužbe z virusom COVID 19.

 

V zaprtem javnem prostoru je obvezna uporaba zaščitne maske (šal, ruta,…), razkuževane ter upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb oz. drugih skupin.

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS