V mesecu aprilu bomo pričeli z rednim planskim praznjenjem greznic po gospodinjstvih. Vsako gospodinjstvo  bomo predhodno obvestili o datumu odvoza.

Zaradi razglasitve epidemije akutnih okužb dihal in preprečevanja širjenja okužb, vas naprošamo, da predhodno odstranite ovire na dostopni poti do greznice in odprete pokrov usedalnika blata (1. prekat) ali nepretočne greznice.

V času izvajanja praznjenja greznice ali male komunalne čistilne naprave je prepovedano kakšen koli stik z našim delavcem, oziroma mora biti razdalja med vami in našim delavcem minimalno 2,5 metra.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS