Odpadne vode

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Uradni list RS, št. 80/2012 ) in 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012) ter 4. in 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 – čist.) je možno vložiti zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količino vode, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti ter oprostitev plačila povezanih z greznicami in MKČN.

Preberi več

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS