Odpadki

Vse uporabnike naprošamo, da zabojnike za preostanek odpadkov, zabojnike za mešano komunalno embalažo, zabojnike za biološke odpadke, postavite na prevzemno mesto pred predvidenim časom prevzema odpadkov in ne tik pred praznjenjem zabojnika.

V primeru, da obrnemo vrstni red pobiranja ali v primeru, da linijo razdelimo na dva kamiona, se čas praznjenja spremeni in posledično se dogaja, da zabojniki ostanejo neizpraznjeni, saj so bili na prevzemno mesto postavljeni prepozno.

Pozivamo vas, da zabojnike postavite na prevzemno mesto pred predvidenim dnevom odvoza odpadkov oziroma najkasneje do 6. ure na dan odvoza, tako da ne bo prihajalo do nesporazumov in nepotrebne slabe volje.

Hvala za razumevanje

Obveščamo vas, da je zbirni center Goriča vas začel obratovati po letnem delovnem čas, in sicer:

  • pon., sred., čet., pet.  od 7. do 15. ure
  • torek  od 11. do 19. ure
  • sobota od 8. do 13. ure

Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.

 

PRAVILNO ODLAGANJE OZ. RAVNANJE UPORABLJENIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih sredstev:

Preberi več

Odvoz kosovnega odpada bomo izvajali po sistemu »na poziv« oziroma enako, kot smo ga v letu 2019. To pomeni, da lahko enkrat na leto naročite brezplačni odvoz  kosovnega odpada v skupni količini 3m3. Naročila sprejemamo na telefonskih številkah 01/835 90 80 in 01/836 11 38 oziroma na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Brezplačni odvoz kosovnega odpada velja izključno za gospodinjstva, ki redno plačujejo smetarino.

Preberi več

Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občine Sodražica in Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – dne 29. 3. 2018 (Občina Loški Potok) in dne 18. 4. 2018 (Občina Sodražica) potrdila nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 4. 2018. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

Zaradi malomarnosti in nevestnosti nekaterih občanov pri ločevanju oziroma nepravilnem odlaganju odpadkov vas obveščamo, da umikamo zabojnike  pred vhodom komunalnega podjetja.

Vsakega kršitelja, ki bo dostavil odpadke pred vhod komunalnega podjetja izven delovnega časa, bomo prijavili pristojni inšpekciji, ki bo sprožila postopek in kršitelja kaznovala.

Z nepravilnim odlaganjem odpadkov nastane črno odlagališče, ki je zelo moteče za okolico, predvsem pa za občane, ki živijo v bližini. Ne nazadnje pa občani tako kažejo svojo kulturo obiskovalcem naših občin.

Pod okriljem organizatorjev projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in družbe ZEOS, d.o.o.  smo 17. marca na posebnem dogodku pod sloganom E-cikliraj prevzeli 10 uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij.

Zabojnike boste našli na naslednjih lokacijah ekoloških otokov:

 

Preberi več

 

Nakup in uporaba naprav ter opreme, delujoče na električno energijo ali baterije, predstavlja eno izmed najhitreje rastočih vej potrošnje. Posledica je povečevanje količine odpadkov, ki nastanejo po izteku življenjske dobe naprav. 

 

Preberi več

 

Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, da vsako leto zavržemo 170.000 ton hrane, kar je približno 82 kilogramov na prebivalca. To pomeni, da zavržemo tretjino vse kupljene oziroma pripravljene hrane, kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, ampak tudi za naše denarnice. Raziskava Evropske komisije je namreč pokazala, da v povprečnem evropskem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov na leto.

 

Preberi več

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS