Obvestila

Obveščamo vas, da so Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na  10. redni seji dne 20. 4. 2016 (Občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 (Občina Loški Potok) in na 8. redni seji dne 12. 5. 2016 (Občina Ribnica) potrdili nove cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

 

Nove cene komunalnih storitev se bodo uporabljale od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Preberi več

Obveščamo vas, da so Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na  10. redni seji dne 20. 4. 2016 (Občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 (Občina Loški Potok) in na 8. redni seji dne 12. 5. 2016 (Občina Ribnica) potrdili nove cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

 

Nove cene komunalnih storitev se bodo uporabljale od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Preberi več

Obveščamo vas, da imate možnost naročila e-računa, ki je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava e-računa je proces posredovanja e-računa od izdajatelja do prejemnika e-računa.

Prednosti e-računov za prejemnike e-računov so hitra in praktična priprava plačilnega naloga, manj napak in prihranek časa, pregled nad prejetimi in plačanimi računi, e-arhiv (dolgoročno hranjenje podatkov na enem mestu), skrb za okolje – manjša poraba papirja in tiskalnikov.

Na prejemanje e-računa za komunalne storitve se lahko prijavite:

•    neposredno v vaši spletni banki z oddajo elektronske vloge,
•    z izpolnitvijo obrazca »Soglasje za prejem e-računov«

 

Ker želimo vse občanke in občane obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike, je za vas ZEOS d.o.o pripravili informativno zloženko »ULIČNI ZBIRALNIK«.  Zloženke boste prejeli 9.6.2017 kot nenaslovljeno pošto.

 Lokacije in več o uličnih zbiralnikih najdete tudi na njihovi povezavi:

 http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

E-ciklirajmo skupaj!

 

Pod okriljem organizatorjev projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in družbe ZEOS, d.o.o.  smo 17. marca na posebnem dogodku pod sloganom E-cikliraj prevzeli 10 uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij.

Zabojnike boste našli na naslednjih lokacijah ekoloških otokov:

 

OBČINA

LOKACIJA EKOLOŠKEGA OTOKA

RIBNICA

Lovski dom

Grič - igrišče

Sajevec

Ortnek – avtobusna postaja

Dolenja vas - center

SODRAŽICA

Sodražica – parkirišče nasproti ZD

Žimarice – avtobusna postaja

Gora - Petrinci pri gasilnem domu

LOŠKI POTOK

Travnik

Draga

V ulični zbiralnik lahko oddate e-odpadke v velikosti do 40x25x25 cm, to so:

·        Mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice, …)

·        Računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijske sprejemnike, kasetofone, gramofone, računalniške miške, kalkulatorje, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalnike, kamere,…)

·        Ostala mala oprema in orodja (sušilnike in kodralnike las, električna orodja, sesalniki, ventilatorji, brivnike, svetilke,…)

·        Igrače (Vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje.)

·        Prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 9V,…)

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave.

 

 

Nakup in uporaba naprav ter opreme, delujoče na električno energijo ali baterije, predstavlja eno izmed najhitreje rastočih vej potrošnje. Posledica je povečevanje količine odpadkov, ki nastanejo po izteku življenjske dobe naprav. 

 

Preberi več

 

Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, da vsako leto zavržemo 170.000 ton hrane, kar je približno 82 kilogramov na prebivalca. To pomeni, da zavržemo tretjino vse kupljene oziroma pripravljene hrane, kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, ampak tudi za naše denarnice. Raziskava Evropske komisije je namreč pokazala, da v povprečnem evropskem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov na leto.

 

Preberi več

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na svoji 12. seji dne 6. 4. 2017 sprejel Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok.

 

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 5. 2017 dalje. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Preberi več

Obveščamo vas, da so Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na  10. redni seji dne 20. 4. 2016 (Občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 (Občina Loški Potok) in na 8. redni seji dne 12. 5. 2016 (Občina Ribnica) potrdili nove cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

 

Nove cene komunalnih storitev se bodo uporabljale od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Preberi več

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Uradni list RS, št. 80/2012 ) in 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012) ter 4. in 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 – čist.) je možno vložiti zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količino vode, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti ter oprostitev plačila povezanih z greznicami in MKČN.

Preberi več

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS