Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo IJZ


Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v 20. do 26. členu.

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS