Image1\
 

Koledar odvoza odpadkov
 


Sodelujemo v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1.3.2017 do 31.12.2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

http://www.kockva.si/
 

 

Komunala Ribnica opravlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Ribnica, Sodražice in Loškega Potoka. Sem sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti ter upravljanje s čistilnimi napravami.

Osnovne naloge na tej dejavnosti so:

    • opravljanje nadzora in upravljanje s centralno čistilno napravo Ribnica, z malimi čistilnimi napravami v Sodražici, Novem Potu, Žimaricah in Hrastju
    • vzdrževanje, čiščenje kanalizacijskega sistema v samem mestu Ribnica in Sodražica
    • čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
 

 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS